Doprava

Zboží v nabídce ANVI TRADE s.r.o. distribuujeme po celé České republice vlastními, pravidelnými rozvozy nákladními vozidly různých velikostí.

Rozvozovými dny do vašeho regionu jsou:

Každodenní rozvoz* pro okresy Praha, Praha západ a Praha východ  

Rozvoz každé pondělí a středu** pro okresy: BE, DO, CH, KT, KV, PJ, PM, PS, RA, RO, SO, TC

Rozvoz každé pondělí a středu** pro okresy: HO, KM, NJ, OC, PV, PR, UH, VS, ZL

Rozvoz každé pondělí a čtvrtek** pro okresy: BN, CB, CK, HB, JH, JI, PB, PE, PI, PT, ST, TA

Rozvoz každé úterý a čtvrtek** pro okresy: BI, BK, BM, BV, TR, VY, ZN, ZR

Rozvoz každé úterý a čtvrtek*** pro okresy: BR, FM, JE, KI, OP, OV, SU

Rozvoz každé úterý a pátek** pro okresy: CR, HK, JC, KH, KO, NA, NB, PU, RK, SM, SY, TU, UO

Rozvoz každou středu a pátek** pro okresy: CL, CV, DC, JN, KL, LI, LN, LT, MB, MĚ, MO, TP, UL

*objednávky přijaté do 12:00 zavážíme následující pracovní den

**objednávky zboží včetně jeho dopravy musí být uplatněny nejpozději do 12.00 hodin v poslední pracovní den před dnem dodání

***objednávka dopravy do těchto okresů musí být uplatněna nejpozději 2 pracovní dny před dnem pravidelného rozvozu, tj. v pátek anebo v úterý, vždy do 12.00 hodin

 

Objednávky na rozvoz zboží zasílejte na email: objednavky@anvitrade.cz

Pracovní doba zpracovávání objednávek zboží na rozvoz – pondělí až pátek: 7:00 – 15:30 hodin

Referentka logistiky a obchodu pro okresy Praha, Praha východ, Praha západ, BE, DO, CH, KT, KV, PJ, PM, PS, RA, RO, SO, TC, CR, HK, JC, KH, KO, NA, NB, PU, RK, SM, SY, TU, UO, BI, BK, BM, BV, TR, VY, ZN, ZR, BR, FM, JE, KI, OP, OV, SU

Vlaďka Bittnerová, tel.:  724 961 052

Referentka logistiky a obchodu pro okresy CL, CV, DC, JN, KL, LI, LN, LT, MB, MĚ, MO, TP, UL, BN, CB, CK, HB, JH, JI, PB, PE, PI, PT, ST, TA, HO, KM, NJ, OC, PV, PR, UH, VS, ZL

Renata Levá, tel.: 724 060 943

 

Objednávka dopravy zboží musí obsahovat

 • identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, adresu sídla / provozovnu, IČ, DIČ,
 • kontakt, tj. telefonní číslo a e–mailovou adresu nebo fax,
 • název objednávaného zboží a jeho kód podle katalogu – ceníku a popřípadě také jeho další specifikaci,
 • přesnou adresu místa dodání zboží,
 • požadovaný den dodání zboží,
 • jméno, příjmení a kontaktní telefon osoby, oprávněné k převzetí dodaného zboží a k jednání za kupujícího,
 • jméno, příjmení a funkci osoby, jež za zákazníka uplatňuje objednávku.

 

Pravidelná doprava naší rozvážkovou službou na místo dodání určené zákazníkem je zajišťována při přijetí objednávky zboží ve fakturované ceně nad částku 5 000 Kč.

Při fakturované částce 2 500 Kč až 5 000 Kč je účtováno dopravné 250 Kč, při fakturované částce do 2 500 Kč činí dopravné 500 Kč.

Ceny jsou bez DPH.

 

Balíkovou (kusovou) zásilku do hmotnosti 50 kg doručujeme do druhého dne od objednání. Cena této služby činí:

Hmotnost od (kg) Hmotnost do (kg) Cena přepravy v Kč (bez DPH)

0,1                                       5,0                                       110

5,1                                       10,0                                    130

10,1                                    20,0                                    160

20,1                                    30,0                                    190

30,1                                    50,0                                    270

 

Doprava zboží Balíkovou (kusovou) zásilkou po ČR je doručována do druhého pracovního dne za předpokladu jeho řádného objednání (dle Článku II Všeobecných obchodních podmínek ANVI TRADE s. r. o.).

 • zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce – zákazníka.
 • zásilku si zákazník může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasilatele.
 • podmínky přepravy zboží v režimu Balíková (kusová) zásilka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami ANVI TRADE s. r. o.
 • balík nesmí překročit následující hodnoty: hmotnost zásilky může být max. 50 kg včetně obalu, objem zásilky max. 0,34 m3 , délka zásilky max. 400 cm.
 • z dopravy je prostřednictvím Balíkové (kusové) zásilky vyloučeno zboží, které v zimních měsících může znehodnotit teplota pod bodem mrazu, zboží, jehož přeprava je podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zakázána.