Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, společnosti ANVI TRADE s.r.o., IČ 63990920, DIČ CZ63990920, se sídlem Průmyslová 1306/7, 102 00  Praha 10 - Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, zápis 25. 7. 1995, odd. C, vl. 38896.

Reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uplatnění práv z vadného plnění (uplatnění reklamace) v souladu s ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ).

Reklamační řád vešel v platnost 1. 3. 2024 až do odvolání a nahrazuje všechny dřívější reklamační řády.

 

Kontaktní osoba

 

David Kraus

reklamační technik
+420 271 096 620
+420 602 559 988
david.kraus@anvitrade.cz