Kompletace a montáž

Kompletace a montáž

Výroba a konkrétně montáž obsahuje univerzální, případně co nejkonkrétnější a nejsložitější technické průmyslové aplikace. Od produkce spotřebního zboží, průmyslové výroby nebo kombinace obou, produkty Bostik poskytují spolehlivé, efektivní a inovativní řešení všech oblastí lepení.

Naše 4 mezinárodní centra výzkumu a vývoje po celém světě neustále pracují na nejsofistikovanější úrovních výzkumu a vývoje tak, abychom a uspokojili stávající potřeby našich zákazníků, ale zejména přinášeli inovace pro předvídané budoucí potřeby.

Celosvětová síť technických a aplikačních odborníků je organizována dle segmentů trhu, aby nabídla specializovanou podporu ve všech procesních a výrobních oblastech.

Bostik nabízí široké portfolio technologií a odborných znalostí v oblasti lepení, aby bylo možné navrhnout a realizovat nejlepší možné řešení pro každou aplikaci.

  • Montážní lepidla
  • Průmyslové aplikace
Více informací

core-core-needs-in-disposal-hygiene.png

Produktová řada Bostik zahrnuje lepidla pro strukturální lepení (Bostik MMA) pro lepení kovových a kompozitních konstrukčních dílů, pružné lepení plastů a kovových součástí (SMP). Pro rychlé zpracování nabízí sortiment tavných lepidel citlivých na tlak (PSA), technický polyolefin (PO) a také tavná lepidla kopolyamid (CoPA) a kopolyester (CoPES) pro aplikace v náročných prostředích. Velkoplošné nebo bodové spoje pomocí vysoce účinných vteřinových lepidel (B2B). Aplikace stříkáním, nanášením, laminováním nebo vstřikováním, vždy existuje produkt, který odpovídá vašim optimálním požadavkům.

Bostik nabízí odborné znalosti v oblasti speciálních tavných lepidel vyrobených z pryskyřic CoPA a CoPES. Naše výrobky jsou specifikovány a následně produkovány na základě potřeb našich zákazníků a pokrývají širokou škálu bodů tání a rychlosti toku taveniny. Bostik také nabízí kompletní řadu tavných pásů a lepicích fólii pro snadno použitelný, čistý a efektivní proces.