Změna sídla / Change of registered office

CZ

Vážení obchodní partneři,

společnost ANVI TRADE s.r.o., se sídlem Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 63990920, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 38896 (dále jen „ANVI TRADE s.r.o.") si Vám dovoluje oznámit, že s účinností od 1. června 2023 dochází ke změně sídla společnosti následovně.

Sídlo společnosti ANVI TRADE s.r.o. bude od 1.6.2023 na adrese Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař. Ostatní údaje zůstávají beze změny.

Výše uvedené změny nemají žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti.

Dovolujeme si Vás tedy tímto zdvořile požádat, abyste od 1.6.2023 na všech dokumentech, v korespondenci, při jakémkoliv jednání, které budete činit ve vztahu k naší  společnosti, zejména na daňových dokladech (fakturách)  Vámi vystavovaných, uváděli již výše uvedené údaje,  tj.  obchodní  firmu  ANVI   TRADE  s.r.o.  a  sídlo   Průmyslová  1306/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař.

Pro podrobnější informace prosím navštivte sekci novinky našich webové stránkách www.anvitrade.cz, případně, máte-li ke změně sídla naší společnosti jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 271 096 610 nebo prostřednictvím adresy elektronické pošty anvitrade@anvitrade.cz.

 

S pozdravem,

Josef Vintr, Libor Andrlík
jednatelé společnosti

 

EN

Dear Business Partners,

our company ANVI TRADE s.r.o., se sídlem Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, Czech Republic, ID: 63990920, entered in the Commercial Register kept by the City Court in Prague, Section C, Insert 38896 (hereinafter referred to as "ANVI TRADE s.r.o.") would like to inform you that with effect from 1 June 2023 the registered office will be changed as follows.

Head office ANVI TRADE s.r.o. is going  to be  from  1.6.2021  at  Průmyslová  1306/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Czech Republic. The other data remain unchanged.

The above changes have no effect on the rights and obligations that our company has towards its business partners, nor on their rights and obligations towards our company.

We would therefore like to politely ask you to state the above data on all documents, in correspondence, in any action you take in relation to our company, especially on tax documents  (invoices)  issued  by  you  from  1.6.2023,  ie   the   business   company ANVI TRADE s.r.o. and the seat of Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař.

For more detailed information, please visit our website www.anvitrade.cz, or if you have any questions   about   changing  the  registered    office    of    our    company,    contact    us at +420 271 096 610 or via e-mail anvitrade@anvitrade.cz.


Thank you for understanding and respecting the above change.

 

Best Regards,

Josef Vintr, Libor Andrlík
directors